MedewerkersSinds 2005 worden de werkzaamheden als zelfstandig belastingadviseur uitgeoefend.

Er worden regelmatig artikelen van zijn hand gepubliceerd. Zowel in de vaktechnische literatuur, als in meer populaire bladen, zoals Tips en Advies Belastingen.

Ook neemt hij regelmatig als gecommitteerde deel aan afstudeerzittingen van de studie Fiscaal Recht en Management van Fontys Hogescholen. Tevens maakt hij deel uit van de jury van de Fontys FRE Scriptieprijs.

Hij is ook lid van de Vereniging voor Belastingwetenschap.Mr. Toine G. van Laarhoven volgde de opleiding Nederlands recht aan de Universiteit van Maastricht. Daarna heeft hij Fiscaal Recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Beide opleidingen werden succesvol afgerond.

Na zijn studie is hij als belastingadviseur werkzaam geweest bij twee van de grote belastingadvieskantoren ten behoeve van de MKB-praktijk. Daarbij heeft hij 12 jaar ervaring opgedaan in het adviseren van particulieren en MKB-ondernemers op fiscaal terrein, in de meest brede zin. Behalve in de praktijk was hij ook geruime tijd verbonden aan het Vaktechnisch Bureau en verzorgde hij interne opleidingen op fiscaal gebied.